Tuinonderhoud

Als u niet kunt tuinieren (geen groene vingers) kan ik het voor u doen!

Als u uw handen graag schoon houdt…..

Als u te weinig tijd heeft om te tuinieren…..

Als u vaak afwezig bent i.v.m. verblijf elders…..

Als u wilt leren tuinieren…..

Als u om welke reden dan ook niet aan het onderhoud toekomt…..

Dan kan ik het onderhoud voor u ter hand nemen. Dit zou een paar keer kunnen zijn om weer orde te creeëren, of meerdere keren per jaar om de tuin elk seizoen mooi te houden. Ook kunnen we samen opwerken.

Verwaarloosde tuinen kunnen zo weer ‘beteugeld’ worden.

Als ik onderhoud kom doen neem ik mijn eigen gereedschap mee, ben van alles voorzien, alhoewel dat niet op gaat voor een grasmaaier! Een enkele keer zal ik een stopcontact nodig hebben, maar ik streef ernaar zo geluidsarm mogelijk te werk te gaan.

Ik ga graag met respect voor het milieu te werk. Dit houdt o.a. in dat ik niet met bestrijdingsmiddelen werk en alleen organische meststoffen of bodemverbeteraars toepas.

In de meeste gemeentes zijn goede voorzieningen voor het afvoeren van snoeimateriaal en ander tuinafval. Ik kan het materiaal ook handzaam voor u inbinden zodat u het kan aanbieden op de dag dat het groenafval in uw gemeente wordt opgehaald. Als u een compostbak of composthoop hebt kan ik het verteerbare materiaal klein maken.

Als het voor u uitvoerbaar is kan ik u het zelf composteren van harte aanbevelen. Het is bijzonder om van nabij te zien hoe organisch materiaal in relatief korte tijd omgezet wordt in compost. Dit compost kan vervolgens weer gebruikt worden om de bodemstructuur van uw tuin te verbeteren. Minder gesleep met zakken grond of compost en toch een goede conditie van de bodem!